11/11/2018 Βάραθρο Κορυφογραμμής

Μερικές φωτογραφίες από την εξόρμηση που περιελάμβανε και εκπαίδευση.