24/3/2019 Φαράγγι Μέγα Ρέμα

Με τον Απόλλωνα Θρασυβουλίδη και τον Κωνσταντίνο Τράμπα (ΠΟΑ), κατεβήκαμε το φαράγγι στον Αγ.Κωνσταντίνο. Από πλευράς αγκυρώσεων, βρήκαμε τέσσερις-πέντε με χαλαρωμένα παξιμάδια, σε κάποια σημεία με μικρές καταβάσεις υπήρχαν μονές και σε ένα-δύο κατεβάσματα, κι αυτά μικρά, έλειπε η μία από τις δύο πλακέτες. Είχε νεράκι αρκετό, η μέρα ήταν πολύ όμορφη και ευχαριστηθήκαμε την εμπειρία.
Άγγελος Βλαχόπουλος