6/4/2024 Σεμινάριο Β’ Σπηλαιολογίας, Αττικόν Άλσος

Το πρώτο πρακτικό του Σεμιναρίου μας, με στησίματα απλών καταβάσεων πολλαπλών σημείων και τραβέρσας. Η προσπάθεια όλων ήταν σοβαρή και η επίδοση, πολύ καλή! Καλή συνέχεια!