7/4/2024 Σεμινάριο Σπηλαιολογίας στο Βάραθρο Αστερίου

Δεύτερη μέρα πρακτικών με αρμάτωμα σε μικρό, αλλά κανονικό Σπήλαιο. Στησίματα τραβέρσας επαναληπτικά, Απεγκλωβισμοί συνεχώς και Ξαρμάτωμα. Πάμε για ακόμα περισσότερα!