13 & 14 Απριλίου 2024 Σεμινάριο Β Σπηλαιολογίας

Στο γνωστό μας πεδίο της Συκιάς το Σάββατο και στο πεδίο της περιοχής του σπηλαίου της Αφαίας την Κυριακή, εξελίχθηκε η συνέχεια του Σεμιναρίου μας. Δώσαμε έμφαση στις τεχνικές Αυτοδιάσωσης Ομάδας, με απεγκλωβισμούς, περάσματα τραυματία από ρελέ, από κόμπο και άλλα ενδιαφέροντα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας και κάνοντας επαναλήψεις στις ήδη διδαγμένες τεχνικές. Πάμε γερά και δυνατά!