Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Θησέας είναι ένας νέος σύλλογος που δραστηριοποιείται στο χώρο της σπηλαιολογίας και του canyoning. Iδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 με τη συμβολή 22 ιδρυτικών μελών, και σήμερα απαριθμεί 40 περίπου μέλη.

Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου είναι όλοι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, άλλοι σπηλαιολόγοι, άλλοι canyoners, άλλοι και τα δύο. Ξεκίνησαν πολύ καιρό πριν τη δημιουργία του Θησέα ως μια μεγάλη συντροφιά που μοιραζόταν τα ίδια ενδιαφέροντα και την αγάπη για τα σπήλαια και τα φαράγγια. Με το πλήρωμα του χρόνου και τις ανάλογες διεργασίες, ομόφωνα και με δημιουργική διάθεση, η παρέα μετουσιώθηκε σε σύλλογο.

Αυτό ήταν η αφετηρία μιας άκρως ενδιαφέρουσας πορείας, με πρώτη προτεραιότητα τη σύνταξη ενός καταστατικού λειτουργίας καθώς και ενός επταμελούς διοικητικού συμβουλίου για καλύτερη οργάνωση και αντιμετώπιση των κοινών θεμάτων.

Leave a Reply