9/1/2022 Άσκηση Σπηλαιοδιάσωσης στο Μητροπίσι Κερατέας

Συμμετείχαμε με τον Ανδρέα Λιόση στην εξάσκηση τοποθέτησης τραυματία στο φορείο και μεταφορά, χωρίς τη χρήση σχοινιών, σε περάσματα στενά, ανηφορικά και κατηφορικά. Άγγελος Βλαχόπουλος