13/02/2022 Σεμινάριο Φαραγγιών Β’ Φαράγγι Γερακίνας

Στο γνωστό μας φαράγγι συνεχίσαμε το σεμινάριο και την πρακτική εκπαίδευση. Κάναμε σε πραγματικές συνθήκες αυτά που μάθαμε μέχρι τώρα στο τεχνικό πεδίο και κάποια παραπάνω. Εγκαταστήσαμε βύσμα χωρίς ηλεκτρικό τρυπάνι, με σφυρί και το ειδικό καλέμι, το οποίο τοποθετήθηκε πολύ καλά και θα είναι χρήσιμο στην κατάβαση που το βάλαμε. Συνοδευόμενες καταβάσεις, παρακάμψεις και τραβέρσες χρησιμοποιήθηκαν συνεχώς και με επιτυχία, όπως και μια τελική διπλή κατάβαση.