3/10/2018 Συνέχεια Σεμιναρίου Σπηλαιολογίας στο Σπηλαιοβάραθρο Συκιά.

Μερικά στιγμιότυπα από την εκπαίδευση στο γνωστό βάραθρο.