Βάραθρο Συκιά 8/5/2021

Μια ακόμη φορά πήγαμε για εξάσκηση στις τεχνικές στο γνωστό μας βάραθρο . Πολλαπλές αλλαγές στο αρνητικό τοίχωμα και μέχρι τοποθέτηση σπηλαιολογικού βύσματος είχε το πρόγραμμα.
Παναγιώτης Γεωργίου, Ανδρέας Λιόσης, Άρτεμις Χαλάστρα, Σπύρος Στύλιος, Κώστας Τράμπας, Άγγελος Βλαχόπουλος.